Önemli...!!! E-Devlet ile Giriş yapabilmek için öncelikle E-Belediye uygulamasına Üye olmanız ve giriş yapmış olmanız gerekmektedir! Eski kullanıcılar E-Devlet ile Giriş başarısız ise mevcut şifrelerini değiştirme işlemini 1 kere yapmaları gerekmektedir!
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
09/12/202294GENELZABITA MÜDÜRLÜĞÜZabıta Müdürlüğü kadrosunda çalışan ve münhal kadrolara atanacak personele, 01 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 2023 Mali Yılı Bütçe Kanununda belirlenen üst sınır üzerinden fazla çalışma ücreti verilmesine dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202293GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin "b" bendine göre aktarma yapılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202292GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi "f" bendi ve 59. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre 2023 yılında Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak İlan, Reklam, Asma Tahsis ve Muayene Bakım Ücreti, Film Çekim Ücreti, Kayıt Suret Harcı, Teftiş Defteri ile ilgili 2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202291GENELYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi "f" bendi ve 59. "e" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince; değişen şartlar nedeniyle Evlendirme İşlemleri karşılığında 2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202290GENELİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği'nin 4. Maddesine istinaden; Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanamadığı durumlarda alınacak otopark bedellerinin 2023 yılı itibari ile arsa rayiç bedelleri ve yapı yaklaşık maliyetlerine göre müdürlüğünce belirlenen birim otopark bedeli hususunda karar alınmasına dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202289GENELİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereği hazırlanan 2023 Yılı Ücret Tarifelerine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202288GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereği hazırlanan 2023 Yılı Harita Hizmetleri Ücret Tarifelerine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202287GENELRUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi "f" fıkrası, 15. "d" bendi ve 59. "e" bendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58, 59, 60, 61, 62, 77, 84, 96 ve 97. maddesindeki harçlar ile 2429 sayılı Ulusal Bayram ve genel tatiller hakkındaki kanunun 1, 2, 3. maddesindeki çalışma harcına ilişkin 2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202286GENELPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "f" bendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile İstanbul İmar Yönetmeliğinin 8.16 maddesi gereğince; özel alanlarda bulunan çim ve ot biçimi, ağaç kesme, budama, merdivenli araç hizmetleri, bitkisel atıkların kaldırılması, yapı ruhsatı gereği inşaat esnasında ağaç dikilmesi veya fiyatının ödenmesi gereken bedellerin tahakkuku ile yapılan hasarların tespiti ve düzeltilmesi çalışmalarını yapılabilmesi ve mevcut yeşil alanlar ile ağaçların korunması ve tahrip edenlere, izinsiz ağaç kesenlere yaptırım uygulanabilmesi ile ilgili 2023 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/12/202285GENELPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ13.11.2022 tarihinde İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısı sonucu şehit olan Yağmur UÇAR'ın isminin Yahya Kahya Mahallesi, Kasımpaşa Bostanı Sokak'ta bulunan mahalle bahçesine ve aynı saldırıda şehit olan Ecrin MEYDAN'ın isminin de Sütlüce Mahallesi, Atmaca Sokak'ta bulunan mahalle bahçesine verilerek isimlerinin değiştirilmesine dair Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk ile Kültür Sanat ve Spor Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 20