Beni Hatırla
E-Devlet Girişi
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarasi Konusu Müdürlük Özet İçeriği
04/12/2017GÜNDEM/1GENEL04 ARALIK 2017 MECLİS GÜNDEMİ
10/11/201784MÜNAKALEMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin " b " bendi gereğince, Bütçede Kurumsal Kodlama yapılan birimler ile Fonksiyonel Sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10/11/2017GÜNDEM 2GENEL10 KASIM 2017 TARİHLİ 2. BİRLEŞİME AİT MECLİS GÜNDEMİ
10/11/201789İHALE KARARI ALINMASITEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi gereğince Beyoğlu İlçesi sınırları dahilinde cadde, sokak, meydan ve Pazar yerlerinin süpürülmesi ile yıkanması amacıyla süpürme ve yıkama makineleri ve/veya araçlarının ihtiyaç duyulan personeli ile birlikte 01.04.2018 - 30.09.2019 tarihleri arasında 19 (ondokuz) ay süreli kiralanması işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihalesinin yapılmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi. ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10/11/201788GENELKENTSEL DÖNÜŞÜM VE TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ6306 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında uzlaşma görüşmelerine başlanan ve mülkiyeti Maliye Bakanlığının 14.06.2017 tarih, 17745 sayılı oluru ile Beyoğlu Belediyesine devredilen 3562 ada, 2 parsel ile 3563 ada, 1 parsel (Eski 1540 ada, 13 parsel) üzerindeki 80 adet dairede ikamet eden kişilerin arsa ve bina bedellerini ödemeleri koşuluyla Kentsel Dönüşüm Projesinden yararlanarak, onaylanan dağıtım modeline göre yeni projeden konut teklif edebilmesi hususunda Karar alınmasına dair Kentsel Dönüşüm ve tasarım Müdürlüğünün teklifi ilgili Hukuk-Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oyçokluğu ile karar verildi
10/11/201787KADRO DERECE DEĞİŞİKİLİĞİİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007. Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyeye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11. Maddesinde "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır" denilmekte olup, unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10/11/201786TAŞINMAZ DEVRİEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e bendi Gereğince Gümüşsuyu Mahallesi, 750 ada, 114 parsel, 30.507,80 m2 alanlı taşınmazın Belediyemiz adına kayıtlı 170355/3050780 hissesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bedelsiz iki yıl süre ile Kültürel Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
10/11/201785PLAN TADİLİPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi Bostan Mahallesi, 802 Ada, 52 ve 84 Parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
06/11/2017GÜNDEM-1GENEL06 KASIM 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
09/01/2015TUTANAK ÖZETİ.TUTANAK ÖZETİ.BELEDİYE MECLİSİNİN 2015 YILI, OCAK AYI TOPLANTISININ 09 OCAK 2015 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNİN, 1.OTURUMUNA AİT TUTANAK ÖZETİ.
12
Ziyaretci Sayisi : 9