Önemli...!!! E-Devlet ile Giriş yapabilmek için öncelikle E-Belediye uygulamasına Üye olmanız ve giriş yapmış olmanız gerekmektedir! Eski kullanıcılar E-Devlet ile Giriş başarısız ise mevcut şifrelerini değiştirme işlemini 1 kere yapmaları gerekmektedir!
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
09/09/202267GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, Kadı Mehmet Mahallesi 1138 Ada Kısmen 11-18-19-33 Parseller ile 20 ve 21 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/09/202266GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, İstiklal Mahallesi 1644 Ada 13 Parselin (İstiklal İlköğretim Okulu) ilkokul alanı olarak düzenlemesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/09/202265GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, İstiklal Mahallesi 1644 Ada 13 Parselin (İstiklal İlköğretim Okulu) ilkokul alanı olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
09/09/202264GENELKADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden; sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edilebilmesi amacıyla BESMEK Kurs Merkezlerindeki gösteri, tiyatro ve açık hava salonlarının kullanımı ile ilgili belirlenen ücret tarifesinin uygulanabilmesi için karar alınmasına dair Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
09/09/202263GENELKADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (f) bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden; 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde belirlenen ücret tarifesinin uygulanabilmesi için karar alınmasına dair Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
09/09/202262GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
28/07/202261GENELFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesi" ile "5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi" uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 16.06.2022 tarih ve 855 sayılı Meclis Kararı ile ilçemize şartlı hibe kapsamında 4.446.886,50 TL'lik ayni veya nakdi verilecek şartlı hibe için Kaynak Aktarımı Kararı alınmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi okunarak Oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
28/07/202260GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi Okmeydanı Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Okmeydanı Tarihi Sit Alanlarına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Okmeydanı 3550 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazlarına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi okunarak, Müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy karar verildi.
28/07/202259GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi Okmeydanı 3550 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazlarına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi okunarak Müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulune mevcudun oy karar verildi.
28/07/202258GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi Okmeydanı Riskli Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Okmeydanı Tarihi Sit Alanlarına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Okmeydanı 3550 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazlarına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu okunarak Müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy karar verildi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 8