Beni Hatırla
E-Devlet Girişi
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
06/05/2019GÜNDEM-1GENEL06 MAYIS 2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ.
06/05/201948GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90.maddesine göre oluşturulacak Satış Komisyonlarında görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 Asil, 1 Yedek Üye seçilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.
19/04/201947FAALİYET RAPORUMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Başkanlığımızca hazırlanan 2018 yılına ait İdare Faaliyet Raporu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi okunarak, müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde işaretle yapılan oylama sonucu, Raporun Kabulüne mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
19/04/201946GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Mahalli İdarelerde sözleşme imzalanması başlıklı 32.maddesi gereğince; Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ve Hukuk Komisyonunun Müşterek Raporu. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Mahalli İdarelerde sözleşme imzalanması başlıklı 32.maddesi gereğince; Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ve Hukuk Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kablüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
19/04/201945ÜCRET TARİFESİ.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜTemizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 01.01.2019 tarihi itibariyle Uygulanmak üzere hazırlanan, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 94. maddesi gereğince; Yıl içinde 2 taksit (Mayıs-Kasım) ile alınmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe - İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
19/04/201944BELD.BİRLİKLERİNE ÜYE SEÇİMİTÜRK DÜNYASI
19/04/201943BELD.BİRLİKLERİNE ÜYE SEÇİMİTARİHİ KENTLER BİRLİĞİ.
19/04/201942BELD.BİRLİKLERİNE ÜYE SEÇİMİ
19/04/201941BELD.BİRLİKLERİNE ÜYE SEÇİMİKurucu Üyesi olduğumuz Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 Asil ve 1 Yedek Üye seçilmesi ile ilgili Gündem Maddesi okunarak, Bu birliğe Asil Üye olarak; 1- Birol KORDAŞ, 2- Metin GÜNEŞ, Yedek Üye olarak da; Kübra GÜLAL teklif edildi. Başka aday bulnmadığından, İşaretle yapılan oylama sonucu, mevcudun oyçokluğu ile sözkonusu Üyeler İlgili Komisyona seçildiler.
19/04/201940BELD.BİRLİKLERİNE ÜYE SEÇİMİKurucu Üyesi olduğumuz İstanbul Boğazı Belediyeler Birliğine, Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 Asil ve 2 Yedek Üye seçilmesi ile ilgili Gündem maddesi okunarak, Bu birliğe Asil Üye olarak; 1- Sezayi ÇİMEN, 2- Uğur ER, Yedek Üye olarak da; 1- Mustafa DİNDAROL, 2- Metin GÜNEŞ teklif edildi. Başka aday bulunmadığında sözkonusu Üyeler,İşaretle yapılan oylama sonucu,mevcudun oyçokluğu ile ilgili komisyonlara seçildiler.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 8