Önemli...!!! E-Devlet ile Giriş yapabilmek için öncelikle E-Belediye uygulamasına Üye olmanız ve giriş yapmış olmanız gerekmektedir! Eski kullanıcılar E-Devlet ile Giriş başarısız ise mevcut şifrelerini değiştirme işlemini 1 kere yapmaları gerekmektedir!
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
05/05/202342GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3211 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği için 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi "b" bendi gereğince karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
05/05/202341GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince 2022 yılı Kesin Hesap Cetvelinin karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
05/05/202340GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜBelediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup ilgili yönetmelik ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveline Afet İşleri Müdürlüğü ilave edilerek kurulması zorunlu Müdürlükler kapsamına alındığından 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. maddesine istinaden Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
05/05/202339GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
05/05/202338GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, Bedrettin Mahallesi, 929 ada, 1 parsel sayılı 24.459,50 m2 yüzölçümlü Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfı adına kayıtlı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclis Kararı ile Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı olarak kullanılması kaydıyla bedelsiz olarak 10 yıl sureyle İçişleri Bakanlığına tahsis edilen taşınmazda, ekli krokide işaretli alanların Belediye Hizmetlerinde kullanılması ve kullanım şartları hususunda düzenlenecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
07/04/202337GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 3. bendi gereğince; Beyoğlu Belediye Başkanlığı 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi okunarak, Müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde, İşaretle yapılan oylama sonucu, Raporun kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
07/04/202336GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
03/04/202335GENELYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜAkıllı şehir ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Üyeliğine; 1- Ayşe YOLCU, 2- Kübranur USLU, 3- Gürkan KIRICI, 4- R. Ender TİRYAKİ teklif edildi. Başka aday bulunmadığından söz konusu Üyeler İşaretle yapılan oylama sonucu, mevcudun oybirliğiyle ilgili komisyonlara seçildiler.
03/04/202334GENELYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜSağlık ve Çevre Komisyonu Üyeliğine; 1- Gürkan KIRICI, 2- Kübranur USLU, 3- Birol KARDAŞ, 4- Bülent HORLU teklif edildi. Başka aday bulunmadığından söz konusu Üyeler İşaretle yapılan oylama sonucu, mevcudun oybirliğiyle ilgili komisyonlara seçildiler.
03/04/202333GENELYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜKültür Sanat ve Spor Komisyonu Üyeliğine; 1- Kübra GÜLAL, 2- Birol KARDAŞ, 3- Metin GÜNEŞ, 4- Demir Kamil GÖRGÜN teklif edildi. Başka aday bulunmadığından söz konusu Üyeler İşaretle yapılan oylama sonucu, mevcudun oybirliğiyle ilgili komisyonlara seçildiler.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 18