Önemli...!!! E-Devlet ile Giriş yapabilmek için öncelikle E-Belediye uygulamasına Üye olmanız ve giriş yapmış olmanız gerekmektedir! Eski kullanıcılar E-Devlet ile Giriş başarısız ise mevcut şifrelerini değiştirme işlemini 1 kere yapmaları gerekmektedir!
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
10/06/202248RİSKLİ ALANLARPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu ilçesi Okmeydanı 3550 Ada, 1 Parsel, 1/1000 ölçekli U.İ.Planı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifine dair İmar Komisyon Raporu(Rap.No: 7-B) okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
06/01/20225GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 2997 ada, 1 ve 16 parsellerin Konut Alanına alınmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği için 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi "b" bendi ve 8. Ek maddesi gereğince karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifiyle ilgili İmar Komisyonunun Raporu okundu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy çokluğuile karar verildi.
06/01/20224GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince; belediyemizde 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin, sözleşme ücretleri ve ek ödeme ücretlerinin tespit edilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okundu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
06/01/20223GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanunun 18. m (e) bendi, 38. m (g) bendi ve 75. maddesi gereğince; Beyoğlu İlçesi, Hüseyinağa Mahallesi, 331 Ada, 5 Parselde bulunan PTT Binasının, PTT AŞ'nin kullanımında olan zemin kat ile müştereken kullanılan 4. katının10 yıl süreyle ve ücretsiz olarak belediye hizmetlerinde; sergi, toplantı, organizasyon, tanıtım, etkinlik vb. sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılması için bu yönde hazırlanacak protokolün imzalanması ve uygulanması hususunda Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği kişiye yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Hukuk ile Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu okundu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
03/01/20222GENELYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜDENETİM KOMİSYONU KURULMASI KARARI
03/01/20221GENELYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince; 2022 yılında belediye meclisinin tatil edilecek ayı ve diğer toplantı günlerinin belirlenmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi işaretle yapılan oylama sonucu Teklif Karar olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
10/12/202172GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 1379 ada, 28 ve 29 parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği için 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi "b" bendi gereğince karar alınmasına dair Plan Proje Müdürlüğünün teklifiyle ilgili İmar Komisyonunun Raporu okundu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10/12/202171GENELYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi "f" bendi ve 59. "e" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince; değişen şartlar nedeniyle Evlendirme İşlemleri karşılığında 2022 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okundu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10/12/202170GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereği hazırlanan 2022 Yılı Harita Hizmetleri Ücret Tarifelerine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okundu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
10/12/202169GENELRUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi "f" fıkrası, 15. "d" bendi ve 59. "e" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58, 60, 61, 62, 77, 84 ve 96. maddesindeki harçlar ile müdürlüğünce belirlenen ücretler hususunda karar alınmasına dair Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okundu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 9