Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
07/02/20209YOL TAHRİP BEDELİFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.maddesinin birinci fıkrasının, birinci bendi gereğince; "Belediyelerce veya Belediyelere bağlı müesseselerce, İnşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan Gayrimenkullerin sahiplerinden, tahakkuk ettirilmemiş Yol Harcamalarına Katılım Payının Alınmaması ve Uygulamanın 2020 Yılı Sonuna Kadar Devam Ettirilmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
07/02/20208ÜCRET TARİFESİ.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜTemizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 01.01.2020 tarihi itibariyle Uygulanmak üzere hazırlanan, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince; Yıl içinde 2 taksit (Mayıs-Kasım) ile alınmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu Okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
07/02/20207ÜCRET TARİFESİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi gereğince; 2020 yılında uygulanacak Ozalit Çekim Ücretlerine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
07/02/20206GENELİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) bendi gereğince; Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılarak, uygun görülen bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile Beyoğlu Belediyesi arasında, 15.03.2020 ile 15.03.2024 tarihlerini kapsayacak İşbirliği Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına Yetki verilmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu.okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
07/02/20205KADRO DERECE DEĞİŞİKİLİĞİİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcuidun oybirliğiyle karar verildi.
07/02/202010ÜCRET TARİFESİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi gereğince; İş Deneyim Belgesi ve Kat Planı Onayı ile ilgili 2020 yılında uygulanacak Ücret Tarifesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10/01/20204GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜSözleşme ve Ek Ödeme ücretlerinin tespitine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak, İşardetle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10/01/20203KADRO DERECE DEĞİŞİKİLİĞİİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
06/01/2020GÜNDEMGENELGÜNDEM
06/01/20202DENETİM KOM.OLUŞTURULMASI.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜDenetim Komisyonu Üyeliğine; 1-Sezayi ÇİMEN, 2-Birol KARDAŞ, 3-Metin GÜNEŞ,4-Bülent HORLU teklif edildi. Başka aday bulunmadığından, yapılan gizli oylama neticesinde, 30 İştirak; Sezayi ÇİMEN 30, Birol KARDAŞ 30, Metin GÜNEŞ 30, Bülent HORLU 27 oy alarak Denetim Komisyonu Üyeliğine seçildiler.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 6