05/11/2021 tarihinde KVKK Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna istinaden hızlı ödeme sistemi kaldırıldığından, ancak Üye Girişi yaparak sicilinizle ilgili işlem yapabilirsiniz. DUYURUYA İLİŞKİN YAZIYI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
15/10/2021GÜN.3GENEL15 EKİM 2021 CUMA GÜNDEMİ.
15/10/202161GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 62. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan 2022 yılına ait Performans Programı ile 2022 Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülüp karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunduktan sonra 2022 yılı Performans Proğramı işaret usulü ile yapılan oylama sonucu mevcudun oyçokluğuyla, Gelir-Gider Bütcesi ve Bütce Kararnamesi de Madde Madde Okunup, Acık oylama Suretiyle Oylanarak , Kabulüne Mevcudun Oyçokluğuyla Karar Verildi.
08/10/2021GÜNDEM (2)GENEL08 EKİM 2021 MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
08/10/202160GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜKeçecipiri Mahallesi; 3531 ada 4 parselin yürürlükteki İmar Planının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği için 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi (b) bendi gereğince karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifiyle ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
08/10/202159GENELGENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 75.m (a) bendi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin (v) bendi mucibince; ilçemizde yaşayan ya da öğrenim gören çocuk ve gençlerin kişisel, sportif ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, onların nitelikli, donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine fırsat sağlamak amacıyla Beyoğlu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "İstanbul Görsel Sanat Merkezi" adı altında bir sanat merkezi kurulabilmesi ve projenin uygulanabilmesi amacıyla İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) ile yapılması planlanan sözleşmeler ve konuyla ilgili belge ve evrakın imzalanması ve uygulanması hususunda, Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesine dair Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Hukuk ile Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
08/10/202158GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesine istinaden Norm Kadro ve İlke Standartları'na uygun olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü teşkilat şemasında bulunan İhale İşleri Şefliğinin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
08/10/202157GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'nin 11. maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda derece değişikliği yapılmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
04/10/2021EKİM GÜN.1GENEL04/10/2021 EKİM AYI PAZARTESİ GÜNÜ GÜNDEMİ
10/09/2021GÜNDEM-2GENEL10 EYLÜL 2021 CUMA 2.BİRLEŞİME AİT MECLİS GÜNDEMİ.
10/09/202156GENELKADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu ilçesi dâhilinde yaşayan vatandaşlarımızın; okul öncesi eğitimde çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini artırmak, yetişkin ve gençlerin özellikle mesleki eğitim çalışmaları kapsamında yeterliliklerini artırmak ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Okul Öncesi Eğitim, Mesleki Eğitim, Yaygın Eğitim Çalışmaları ile ilgili Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR Beyoğlu İlçe Müdürlüğü; Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Kent Üniversitesi ve Rumeli Vakıf Üniversitesi ile yapılacak protokollerin imzalanması ve uygulanması hususunda Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesi hakkında karar alınmasına dair Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifiyle ilgili Hukuk ile Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 26