Beni Hatırla
E-Devlet Girişi
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarasi Konusu Müdürlük Özet İçeriği
07/05/2018GÜNDEM MAYISMECLİS TOPLANTI GÜNDEMİBELEDİYE MECLİSİNİN 07 MAYIS 2018 PAZARTESİ GÜNÜNE RASTLAYAN 2.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT GÜNDEM.
06/04/2018GÜNDEM-2GENEL06 NİSAN 2017 TARİHLİ 2.BİRLEŞİME AİT MECLİS GÜNDEMİ.
06/04/201832FAALİYET RAPORUMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 56., 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 3. bendi gereğince; Beyoğlu Belediye Başkanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi. okunarak, müzakereye sunuldu. müzakereler neticesinde İşaretle yapılan oylama sonucu Raporun Kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
06/04/201831ÜCRET TARİFESİ.TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Evsel Katı Atık Tarife Ücretinin 01.01.2018 tarihi itibariyle Uygulanmak üzere yıl içinde 2 taksit (Mayıs-Kasım) olarak alınmasıyla ilgili Karar alınmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
06/04/201830GENELGENÇLİK VE SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu Belediyesi ile Kültür Kenti Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi mucibince yapılacak olan Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Alanlarında Ortak Hizmet Projesinin gerçekleştirilmesi için, Beyoğlu Belediye Başkanına Protokol İmzalama Yetkisinin Verilmesi hususunda karar alınmasına dair Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
06/04/201829KADRO DERECE DEĞİŞİKİLİĞİİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
02/04/2018GÜNDEM -1GENEL02 NİSAN 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
09/03/2018KARAR ÖZ.MART.KARAR ÖZETİ.BELEDİYE MECLİSİNİN 09 MART 2018 CUMA GÜNÜNE RASTLAYAN 2.BİRLEŞİMİNİN, 1.OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ.
09/03/2018GÜNDEM -2GENEL09 MART 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM
09/03/201828GENELKÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu'nda yaşayan çocukların problemlerini, taleplerini ifade etmelerini ve çözümünde aktif rol almalarını sağlamak, önerilerde bulunmak, çözüm yollarını araştırmak amacı ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 77. maddesi gereğince, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel İlkokul, Ortaokul kademelerindeki 8-15 yaş grubu çocukları kapsayan Çocuk Meclisi Oluşumu hususunda karar alınmasına dair Kütüphane Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk - Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu Okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
1234567
Ziyaretci Sayisi : 54