Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
09/04/2021GÜND 2GENEL09/04/2021 CUMA MECLİS GÜNDEMİ
05/04/2021GÜN 1MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ05/04/2021 GÜNÜ GÜNDEMİ
05/04/202132GENEL6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90.maddesine göre oluşturulacak Satış Komisyonlarında görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasında 1 asil, 1 yedek Üyenin belirlenmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi okunarak,Asil Üye olarak Birol KARDAŞ, Yedek Üye olarak da Sinan ÖZDEMİR teklif edildi.Başka aday bulunmadığından, söz konusu Üyeler İşaretle yapılan oylama sonucu, Satış Komisyonlarında görev yapmak üzere,mevcudun oyçokluğuyla seçildiler.
05/04/202131GENEL5393 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre Akıllı şehir ve Bilgi Teknolojileri) görev yapmak üzere, en az 3, en çok 5 adet Üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi okunarak, Akıllı Şehir ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Üyeliğine, 1-Mehmet ERDOĞAN, 2-Metin GÜNEŞ, 3-Birol KARDAŞ, 4-Ahmet YILDIRIM seçildiler.
05/04/202130GENEL5393 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre Akıllı şehir ve Bilgi Teknolojileri) görev yapmak üzere, en az 3, en çok 5 adet Üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi okunarak, Sağlık ve Çevre Komisyonu Üyeliğine, 1-Fazlı BAYRAKTAROĞLU, 2-Abdullillah YEŞİLDAL, 3-Kübranur USLU, 4-Bülent HORLU seçildiler.
05/04/202129GENEL5393 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre Akıllı şehir ve Bilgi Teknolojileri) görev yapmak üzere, en az 3, en çok 5 adet Üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi okunarak, Kültür Sanat ve Spor Komisyonu Üyeliğine, 1-Kübra GÜLAL, 2-Ayşe YOLCU, 3-Kübranur USLU, 4-Demir Kamil GÖRGÜN seçildiler.
05/04/202128GENEL5393 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre Akıllı şehir ve Bilgi Teknolojileri) görev yapmak üzere, en az 3, en çok 5 adet Üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi okunarak, İktisat ve Tarife Komisyonu Üyeliğine, 1-Sinan ÖZDEMİR, 2-Uğur ER, 3-Mehmet ONAY, 4-Osman ÇAVUŞOĞLU seçildiler.
05/04/202127GENEL5393 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre Akıllı şehir ve Bilgi Teknolojileri) görev yapmak üzere, en az 3, en çok 5 adet Üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi okunarak, Mesken ve Gecekondu Komisyonu Üyeliğine, 1-Mahsum ÖZ, 2-Fazlı BAYRAKTAROĞLU, 3-Sinan ÖZDEMİR, 4-Ramazan Ender TİRYAKİ seçildiler.
05/04/202126GENEL5393 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre Akıllı şehir ve Bilgi Teknolojileri) görev yapmak üzere, en az 3, en çok 5 adet Üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi okunarak,Hukuk Komisyonu Üyeliğine, 1-Ali Rıza TEKE, 2-Mahsum ÖZ, 3-Gürkan KIRICI, 4-Süleyman SOLMAZ seçildiler.
05/04/202125GENEL5393 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince; 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre Akıllı şehir ve Bilgi Teknolojileri) görev yapmak üzere, en az 3, en çok 5 adet Üye seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi okunarak,İmar Komisyonu Üyeliğine, 1-Mehmet ERDOĞAN, 2-Turan TOPAL, 3-Uğur ER, 4-Erdoğan HORLU seçildiler.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 9