Beni Hatırla
E-Devlet Girişi
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarasi Konusu Müdürlük Özet İçeriği
08/06/201844KADRO DERECE DEĞİŞİKİLİĞİİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince, unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
08/06/201845GENELFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi uyarınca şartlı hibe kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 17.05.2018 tarih ve 749 sayılı Meclis Kararında belirtilen, ilçemize ait 2.824.880,27 TL'lik ayni veya nakdi kaynak aktarımının kabulüyle ilgili karar alınmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
08/06/201843GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜİlçemiz Örnektepe Mahallesi sınırları içerisinde, plan gereği oluşan yapılaşmalara göre Sivaseli ile Mevlana Sokak'ı birbirine bağlayan Sivaseli Sokak tarafından merdiven ile Mevlana Sokak'a geçiş olarak kullanılan yola isim verilmesi hususunda karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şeilde kablüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
08/06/201842GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜÖrnektepe Mahallesi sınırları içerisinde kalan Pazaraltı Sokak üzerinde bulunan, plan gereği yapılaşma doğrultusunda oluşan teklif ekindeki krokide gösterilen yola isim verilmesi hususunda karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklilfi ile ilgili Hukuk-Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
08/06/201848PLAN TADİLİPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1446 ada, 67 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne memvcudun oyçokluğuyla karar verildi.
08/06/201846AVAN PROJESİKENTSEL DÖNÜŞÜM VE TASARIM MÜDÜRLÜĞÜİstanbul 1 numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2018 gün ve 3194 sayılı kararı ekinde Belediyemize gönderilen 361 ada, 41 parsel sayılı taşınmaza ait Avan Projesinin onaylanması için karar alınmasına dair Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu
08/06/201847PLAN TADİLİPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜeakmeyunığ9n
11/05/201841GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜArap Camii Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Koruk Sokak'ın, günümüzde trafikte U dönüş yapılması için cep olarak kullanılan alanda kaldığı anlaşıldığından ve Krokide görüldüğü üzere, 1479 - 1481 adada bulunan yapılar numaratajını Tersane Caddesi'nden almakta olduğundan, Koruk Sokak Aksının İptali hususunda karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/05/201835KESİN HESAPMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ile Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince; Başkanlığımızın 2017 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Karara Bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak, müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde; İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
11/05/201833PLAN TADİLİPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin "b" bendi gereğince; Beyoğlu İlçesi, Halıcıoğlu Mahallesi, Eski 1797 ada, 23 ve 24 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak ,İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
12345678
Ziyaretci Sayisi : 11