Üye Değilim

Şifremi Yenile

veya

Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
14/06/2019KARAR ÖZ. HAZ.KARAR ÖZETİ.BELEDİYE MECLESİNİN 2019 YILI, HAZİRAN AYI TOPYLANTISININ 14 HAZİRAN 2019 CUMA GÜNÜNE RASTLAYAN 2.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZ ETLERİ.
14/06/2019GÜNDEM 2 HAZ.MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİBELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI, HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 14 HAZİRAN 2019 CUMA GÜNÜNE RASTLAYAN 2.BİRLEŞİMİNİN, 1.OTURUNUMA AİT GÜNDEM.
14/06/201959İHALE KARARI ALINMASITEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ30 Eylül 2019 tarihinde bitecek olan Hizmet Alım İşinin kesintisiz olarak devamlılığını sağlamak için, 01.10.2019-30.09.2022 tarihleri arasında 36 (Otuzaltı) ay süreli "Süpürme ve Yıkama Makinaları ve/veya Araçları Kiralanması" Hizmet Alım İşi İhalesinin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile İhalesinin yapılmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne kevcudun oybirliği ile karar verildi.
14/06/201958İHALE KARARI ALINMASITEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ30 Eylül 2019 tarihinde bitecek olan "Beyoğlu İlçe Sınarları dahilindeki Evsel Katı Atıkların (çöplerin ve molozların) toplanması ve nakledilmesi" ile ilgili 01.10.2019-30.09.2022 tarihleri arasında 36 (Otuzaltı) ay süreli Hizmet Alım İşi ihalesinin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca, Açık Teklif Usulü ile İhalesinin yapılmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile Hukuk Komisyonunu Müşterek raporu okiunarak, İşaretle yapılan oylam sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
14/06/201957GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ696 sayılı KHK kapsamında doğrudan hizmet alımı yöntemiyle istihdam edilen işçi personelin bireysel iş sözleşmesinde ücret zammına ilişkin sınırlayıcı bir hüküm bulunmaması ve verilen zam oranı ile 2018 yıl sonu enflasyon oranı arasındaki fark dikkate alınarak çalışanların aleyhine bozulan bu dengenin, hak ve nesafet kurallarına göre düzeltilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, Müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
14/06/201956YÖNETMELİKİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı AB Dış İlişkiler Şefliği İsminin, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şefliği olarak değiştirilmesi ile yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlüğe Konulmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10/06/2019GÜNDEM 1MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİBELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI, HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ GÜNÜNE RASTLAYAN 1.BİRLEŞİMİNİN, 1. OTURUMUNA AİT GÜNDEM.
10/05/201955KARDEŞ KENT İLİŞKİSİ KURULMASI.KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin P bendi gereğince; Beyoğlu Belediyesi ile Muş Malazgirt Belediyesi arasında Kardeş Belediye ilişkisi kurulmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, oylamaya sunuldu.İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10/05/201954KARDEŞ KENT İLİŞKİSİ KURULMASI.KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin P bendi gereğince; Beyoğlu Belediyesi ile Bitlis Ahlat Belediyesi arasında Kardeş Belediye ilişkisi kurulmasına dair Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
10/05/201953İHALE KARARI ALINMASIFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi uyarınca, Beyoğlu İlçe Sınırları Dahilinde Bulunan 2019-02 Yatırım Proje Numaralı Muhtelif Mahallelerde Asfalt Betonu Temini, Serilmesi ve Yolların Yenilenmesi Yapım İşinin, 01.08.2019 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 17 ay süre için, (2019 yılından 153 gün, 2020 yılında 366 takvim günü olmak üzere) 4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile İhale yapılmasıyla ilgili karar alınmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk ve Bütçe Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 3