Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
08/11/2019GÜNDEM KAS.2MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİBELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 08 KASIM 20109 CUMA GÜNÜNE RASTLAYAN 2.BİRLEŞİMİNİN, 1.OTURUMUNA AİT GÜNDEM.
04/11/2019GÜNDEM 1 KAS.MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİBELEDİYE MECLİSİNİN 04 KASIM 2019 PAZARTESİ GÜNÜNE RASTLAYAN 1.BİRLEŞİMİNİN, 1OTURUMUNA AİT GÜNDEM.
23/10/2019GÜNDEM EKİM 3GENEL23 EKİM 2019 TARİHLİ 3. BİRLEŞİM 2020-2024 YILI STRATEJİK PLLAN, BÜTÇE VE PERFORMANS GÖRÜŞMELERİ.
23/10/201971GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 62. - 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan 2019 yılına ait Performans Programı ile 2019 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülüp, karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonu Raporu okunduktan sonra 2019 Yılı Performans Programı Açık Oyla, Gelir Bütçesi-Gider Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi de madde madde okunup, müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde açık oyla oylanarak, Kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
11/10/2019EKİM GÜNDEM 2GENEL11 EKİM 2019 TARİHLİ 2. BİRLEŞİME AİT MECLİS GÜNDEMİ.
11/10/201970PLAN TADİLİPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu, Sütlüce Mahallesi, 3218 Ada, 22 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
11/10/201969GENELKENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ15.04.2010 tarih ve 929 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 5393 sayılı Kanunun 73.maddesi kapsamında "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edilen, Beyoğlu İlçesi, Kasımpaşa Bölgesinde 862, 1168, 1169 ve 1174 sayılı sözkonusu Alanın, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'ndan çıkartılması, tapu şerhlerinin kaldırılması hususlarında karar alınmasına dair Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu. okunarak, İşaret ile yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/10/201968ÜCRET TARİFESİ.AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi f bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine istinaden, Semt Konaklarımızdaki Okul Öncesi Eğitim Hizmetlerinin 2019-2020 Yılı için belirlenen (yarı zamanlı 125 TL, tam zamanlı 350 TL.) Ücret Tarifelerinin uygulanabilmesi için karar alınmasına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife ile Sağlık ve Çevre Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.
11/10/201967GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu, Keçecipiri Mahallesi sınırları içerisinde; Mezarlık Üstü Sokak ile Sürücüler Sokak'ı birbirine bağlayan Karaim Çıkmazı Sokak'ın güneyinde bulunan ve plan gereği yapılaşma doğrultusunda oluşan yola "İlim Sokak" isminin verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Mesken ve Gecekondu ile Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/10/201966GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu, Sütlüce Mahallesi sınırları içerisinde kalan, Yeni Bayır Sokak, No:17 kapı sayılı binanın arka tarafında bulunan, Yeni Bayır Sokak'tan merdiven ile Ekol Sokak'a bağlanan ve plan gereği yapılaşma doğrultusunda oluşan yola "Muhtar Sokak" isminin verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Mesken ve Gecekondu ile Kültür Sanat ve Spor Komisyonunun Müşterek Raporu okunara, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde (Nuri Killigil Sokak) kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 2