Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
06/01/2020GÜNDEMGENELGÜNDEM
06/12/2019GÜNDEM ARALIK 2GENEL06 ARALIK 2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM (RAPORLAR)
06/12/201983ÜCRET TARİFESİ.EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; 2020 Yılında uygulanacak olan Harita Hizmetleri Ücret Tarifelerine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe - İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
06/12/201982ÜCRET TARİFESİ.İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; 2020 yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe - İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
06/12/201981ÜCRET TARİFESİ.YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; Evlendirme İşlemleri Karşılığında 2020 yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe - İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildti.
06/12/201980ÜCRET TARİFESİ.MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" bendi ve 59.maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince; Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak İlan Reklam Asma Tahsis ve Muayene Bakım Ücretleri, Film Çekim Ücretleri, Kayıt Suret Harcı ve Teftiş Defteri ile ilgili 2020 yılında Uygulanacak Tarifelere dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe - İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
06/12/201979ÜCRET TARİFESİ.RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f" fıkrası, 15 (d bendi) ve 59.(e bendi) maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58,60,77,84 ve 97.maddesindeki Harçlar ile Müdürlükçe belirlenen Ücretler hususunda karar alınmasına dair Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
06/12/201978MÜNAKALEMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "b" bendine göre aktarma yapılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
06/12/201977FAZLA MESAİ ÜCRETİ.ZABITA MÜDÜRLÜĞÜZabıta Müdürlüğü Kadrosunda çalışan ve münhal kadrolara atanacak personele 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 2020 Mali Yılı Bütçe Kanununda belirlenen üst sınır üzerinden Fazla Çalışma Ücreti verilmesine dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirlilğiyle karar verildi.
06/12/201976TAŞINMAZ SATIŞI.EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜBelediyemiz adına kayıtlı bulunan Hacı Ahmet Mahallesi, 1210 ada, 85 parsel 1176,08 m2 alanlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.madde "e" bendi ve 34.madde "g" bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk-Mesken ve Gecekondu Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde, İşaretle yapılan oylama sonucu, teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 2