Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
11/12/202065GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi Halıcıoğlu-Sütlüce 1/000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili imar Komisyonu Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabülüne mevc.oyb.karar verildi.
11/12/202064GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi1.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/12/202063GENELRUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi "f " fıkrası, 15. (d bendi) ve 59.(e) maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58,60,77,84 ve 97.maddesi gereğince hazırlanan, 2021 Yılı Mesafe Ölçüm Ücretine dair Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe İktisat ve Tarife Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/12/202062GENELRUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi "f " fıkrası, 15 (d bendi ve 59.(e) maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58,60,77,84 ve 97. maddesindeki Harçlar ile Müdürlükçe belirlenen Ücretler hususunda karar alınmasına dair Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe İktisat ve Tarife Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/12/202061GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi "f " bendi ve 59.maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre 2021 yılında Belediyemiz sınırları içerisinde uygulanacak İlan Reklam, Asma Tahsis ve Muayene Bakım Ücretleri, Film Çekim Ücreti, Kayıt Suret Harcı, Teftiş Defteri ile ilgili 2021 Yılında uygulanacak tarifelere dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe İktisat ve Tarife Komisyonunun Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/12/202060GENELPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi " f " bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince belirlenen Ücret tarifelerine dair Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/12/202059GENELYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ( f ) ve 59 ( e ) bentleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; değişen şartlar nedeniyle Evlendirme İşlemleri Karşılığında 2021 Yılında Uygulanacak Ücret tarifelerine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak, İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/12/202058GENELEMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin " f " bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereği hazırlanan 2021 Yılı Harita Hizmetleri Ücret Tarifelerine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/12/202057GENELİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin "f " bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereği hazırlanan 2021 Yılı Ücret Tarifelerine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe-İktisat ve Tarife Komisyonunun Müşterek Raporu okunarak İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin Komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
11/12/202056GENELTEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜBelediyemiz sınırları dahilinde oluşan sıfır atık, katı ve sıvı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi amacıyla, (03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2.000.000,00 TL nakdi yardım talep edilmesi ile ilgili konularda Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesine dair Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 30