Önemli...!!! E-Devlet ile Giriş yapabilmek için öncelikle E-Belediye uygulamasına Üye olmanız ve giriş yapmış olmanız gerekmektedir! Eski kullanıcılar E-Devlet ile Giriş başarısız ise mevcut şifrelerini değiştirme işlemini 1 kere yapmaları gerekmektedir!
E-Belediye Uygulaması
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet
10/11/202397GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ15.07.2023 onay tarihli Beyoğlu İlçesi Keçecipiri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına 214 Adadaki düzenlemelere dair itiraz başvuruları ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10/11/202396GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ15.07.2023 onay tarihli Beyoğlu İlçesi Keçecipiri Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda 200 Ada 5 Parsel ve 212 Ada 13 Parseldeki 'park alanı' fonksiyonuna ilişkin itiraz başvuruları ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10/11/202395GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ15.07.2023 onay tarihli Beyoğlu İlçesi Keçecipiri Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 3535 ve 3536 Adalarda yer alan eğitim alanına ilişkin itiraz başvuruları ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ilgili İmar Komisyonun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10/11/202394GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi Sütlüce Mahallesi 2755 Ada 1, 2 ve 14 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
10/11/202393GENELİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu İlçesi, kentsel sit alanı koruma amaçlı uygulama imar planının onay tarihinden önce ruhsat almış binaların müktesep haklarının korunmasına yönelik plan notu değişiklik teklifi ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10/11/202392GENELDESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜBeyoğlu Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine bağlı tesislerde 2023 Yılında uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili önerilmiş olan alt ve üst limitlerin kabulü ile söz konusu limitler arasında ürün maliyetlerindeki artış, günün koşulları ve ticari gereklilikleri dikkate alınarak fiyat belirleme yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10/11/202391GENELFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.Maddesinin (f) bendi ve Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik ile 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında, belediyemiz sorumluluğunda bulunan alanlardaki Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri ve Geçiş Hakkı Bedellerinin Ücret Tarifesi ile ilgili karar alınmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe ile İktisat ve Tarife Komisyonlarının Müşterek Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyonlardan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10/11/202390GENELİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonunun Raporu okunarak oylamaya sunuldu. İşaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
17/10/202389GENELMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ5393 sayılı Belediye Kanununun 62. ve 41. Maddeleri doğrultusunda hazırlanan 2024 yılına ait Performans Programı ile 2024 Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülüp karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun Raporu okunduktan sonra Müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde işaretle yapılan oylama sonucu, 2024 Yılı Performans Programının kabulüne mevcudun oy çokluğu ile; Gelir Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi madde madde okunup, Açık Oyla (Üzerinde isimleri yazılı Oy Pusulaları) oylanarak kabulüne mevcudun oy çokluğu ile; Gider Bütçesi madde madde okunup; Açık Oyla (Üzerinde isimleri yazılı Oy Pusulaları) oylanarak Yazı İşleri, Teftiş Kurulu ve Afet İşleri Müdürlüklerinin giderlerinin kabulüne mevcudun oy birliği ile Gider Bütçesi'nde belirtilen diğer müdürlüklerin giderlerinin kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
06/10/202388GENELPLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi 'b' bendi gereğince; Beyoğlu İlçesi Kulaksız Mahallesi 1423 Ada 23 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi ile ilgili karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun Raporu okunarak Müzakereye sunuldu. Müzakereler neticesinde işaretle yapılan oylama sonucu teklifin komisyondan geldiği şekilde kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 18